Verzekeringen                 

 
polisvoorwaarden Thuispagina MyBroker

Download hier het enige verzekeringsdocument dat U ooit echt nodig had maar niet kon vinden.

Verzekeren is het dempen van de schok van risico's die zich helaas alle dagen voordoen.
Verzekeren beschermt uw vermogen.

Daarom is het van kapitaal belang U te laten bijstaan door een betrouwbare tussenpersoon die « de prijs » en « de kwaliteit » van het aanbod voor U naast elkaar kan zetten, en U in alle vrijheid en volledige onafhankelijkheid exact de voorwaarden kan garanderen die U nodig heeft.
Alleen zo kan u op basis van een kwantitatieve en kwalitatieve productvergelijking kiezen met voorkennis van zaken, zonder al vooraf met handen en voeten gebonden te zijn.

Als makelaar is Nelissen & C° verzekeringsagent voor zeer vele maatschappijen zonder er evenwel in een band van ondergeschiktheid te moeten mee samenwerken.
Als verzekeringsmakelaars zijn we vrij U contracten aan te bevelen die we het beste vinden en niet een product dat bij gebrek aan beter wel moeten verkopen of omdat het ons wordt opgelegd.Dat is de reden waarom wij inzake verzekeringen echt totaal onafhankelijk willen zijn en blijven:een verzekering is immers een contract en geen product.

Wat uw wens of probleem ook mag zijn wij zijn zo vrij van u het beste advies te geven. Als wij u niet kunnen helpen zeggen wij u dat ook, en geven u het adres van iemand die dat wel kan en uw vertrouwen ook waard is.
Zo bewijzen wij U toch nog een dienst, want Service en professioneel advies zijn echt uiterst kostbare toegevoegde waarden.
Dat men die service als verpakking zou krijgen bij de goedkoopste aanbieding in de rekken of aan het loket is meestal, hoe kan het ook anders, een grote illusie.

Naast elkaar zetten wat nodig is en wat niet nodig is, dat doen we met en voor U, gratis.
Ook bij schade en moeilijkheden staan we aan uw zijde om uw gerechtvaardigde belangen te verdedigen en de ons toevertrouwde dossiers af te handelen in uw voordeel.

Alle medewerkers van het kantoor delen dezelfde filosofie: het belang van de klant éérst!

Het is dus niet verwonderlijk dat de professionele service en het echt deskundig advies door de klanten van het kantoor Nelissen & C° dat eveneens een agentschap van een Bank herbergt, bijzonder gewaardeerd en ten zeerste op prijs gesteld worden. Naar juiste waarde geschat zijn het immers juist deze beide zeer belangrijke toegevoegde waarden.© Webmaestro
Top
Privacy & Disclaimer