Verzekeringen Keerbergen   Privacy
home verzekeringen bankzaken links


Privacy


Persoonsgegevens die u op deze site verstrekt mogen door Nelissen & C  voor eigen marketingdoeleinden gebruikt worden.
Deze gegevens zullen echter nooit verkocht of doorgegeven worden aan derden.

 

U hebt het recht om op elk moment inzage en correctie van uw gegevens te eisen, en dit op schriftelijk, gehandtekend verzoek.
U kan zich eveneens verzetten tegen het gebruiken van uw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden.


Deze verzoeken kunt u richten naar Nelissen & C BVBA

via fax, op het nummer 015 51.23.26

per brief, op volgend adres: Tremelobaan 34 - 3140 KEERBERGENDisclaimer


aansprakelijkheid

Nelissen & C besteedt uiterste zorg aan de correctheid van de informatie op deze website maar kan niet aansprakelijk gesteld worden voor fouten die in de tekst van de site kunnen voorkomen. De informatie op deze site kan steeds gewijzigd of vernietigd worden zonder verwittiging. De informatie op deze website, houdt geen contractaanbod in.
Nelissen & C kan evenmin aansprakelijk gesteld worden voor de informatie op sites waarnaar wordt doorverwezen.


Eigendom van de intellectuele rechten

Elke reproductie of verdeling voor commercile doeleinden van de in deze website opgenomen informatie is verboden. Nelissen & C BVBA behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op deze website.


Betwistingen

Alle betwistingen met betrekking tot het gebruik van deze website vallen uitsluitend onder de bevoegdheid van de rechtbanken te Leuven.

R.P.R. Leuven - Ondernemingsnummer 0414.867.317 - F.S.M.A. : 11.110 A  -  MEZ: 134354

 

 


Webmaestro
Top
Privacy & Disclaimer